Privacy Policy


Lekker fermenteren is onderdeel van Aromalifestyle Nederland en neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus

We gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.


Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid.


Je gegevens zijn absoluut veilig en worden NOOIT aan derden verkocht!

Privacyverklaring Lekker Fermenteren/Aromalifestyle Nederland

Aromalifestyle Nederland neemt jouw privacy heel serieus. Omdat we zelf ook prijs stellen op juist gebruik van ons gegevens, onze privacy en niet gediend zijn van ongewenste mail. Wij vinden het belangrijk dat jij tevreden bent met onze diensten en waarderen jouw vertrouwen. Dat willen we graag zo houden.


Over ons:

De website Aromalifestyle.nl wordt beheerd door Monica Can van Aromalifestyle Nederland. Aromalifestyle Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).


Onze gegevens zijn:

Aromalifestyle Nederland, Winkelveldstraat 28A, 5916 NX Venlo. KvK nummer en BTW nummer verstrekken wij graag op aanvraag. Vul hiervoor even het contactformulier in.


Jouw persoonsgegevens!

Jouw persoonsgegevens bij Aromalifestyle Nederland. Hieronder vind je een zo volledig mogelijke opsomming van hoe Aromalifestyle Nederland persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom.


Wat zijn persoonsgegevens? 


Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je zakelijk mailadres of een IP adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.


Welke gegevens verzamelen wij?


Wanneer jij je online aanmeldt voor een gratis e-book, om lid te worden van de Aromalifestyle Community, het contactformulier invult, een offerte aanvraagt, producten koopt in de Aromalifestyle shop of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn (welke gegevens dit zijn verschilt per product/dienst):


  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • (Persoonlijke) website
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats
  • Land
  • BTW nummer

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?


De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van nieuwtjes, het Lekker fermenteren e-magazine, informatie over de Lekker fermenteren community en eventuele commerciële nieuwsbrieven. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via het downloaden van gratis documenten en inschrijving voor de Lekker fermenteren community. Niet met gegevens die via ons contact- of offerteformulieren binnengekomen zijn. Wij voegen nooit zelf je emailadres toe aan een mailinglijst!


Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Je naam, emailadres, telefoonnummer en fysieke adres gebruiken we voor het maken van facturen als je een dienst aankoopt. En we gebruiken je naam en fysieke adres om je aankopen via de Lekker fermenteren shop naar je te kunnen versturen.


Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.


Met wie delen we je persoonsgegevens?


Je persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen op servers van een mailingprovider, in ons geval is dat Enormail (www.enormail.eu)

Er zijn nog enkele bedrijven die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder Sisow en Mollie (dit zijn de bedrijven die onze betalingen verwerken), Myparcel (voor het versturen van de pakketten in de webshop), de accountant, webhosting bedrijven en virtuele assistente. Met deze mensen/bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.


Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.


In 't kort, zowel Aromalifestyle Nederland als onze providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.


Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op je voorkeuren worden cookies gebruikt.


Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.


Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier.


Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.


Social media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.


Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met je te delen:


Facebook

Instagram

Pinterest

YouTube


Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.


Links

Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Aromalifestyle. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot de de uitschrijflijst volledig verwijdert wordt.


Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Meldplicht datalekken

Aromalifestyle Nederland kent de meldplicht datalekken. Worden er persoonsgegevens gemist of verloren? Dan melden we dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij een ernstige datalek of gevaar voor de personen erachter, moeten we ook de betreffende personen rechtstreeks informeren.


Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.


Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.


Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.


Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via het contactformulier


Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.